DomekIOgrodek.pl > Ogród i taras > Spalasz gałęzie w ogrodzie? Licz się z mandatem, tak wysokiej kary nikt nie chciałby płacić
Kamil Świętek
Kamil Świętek 27.09.2023 08:38

Spalasz gałęzie w ogrodzie? Licz się z mandatem, tak wysokiej kary nikt nie chciałby płacić

Palenie gałęzi
Canva/Slatan

Jesiennie prace w ogrodzie wiążą się z tworzeniem sporej ilości odpadów. Pozostałości krzewów, drzew, liści – wszystko to zalega na naszych działkach. Co z tym zrobić? Oczywiście powinniśmy zutylizować wszelkie gałęzie, liście i trawy jako odpady zielone.

Czy jednak rzeczywiście tak robimy? Mimo nagłaśniania sprawy dbania o środowisko wciąż wiele osób pali gałęzie, liście i trawy, czyli pozostałości po jesiennych porządkach w ogrodzie. Czy palenie gałęzi jest w ogóle legalne? 

Palenie gałęzi w ogrodzie a kwestie prawne

Palenie gałęzi w ogrodzie to temat dosyć kontrowersyjny zarówno pod kątem etycznym, jak i prawnym. W świetle prawa palenie gałęzi reguluje art. 31 ust. 7 ustawy o odpadach. Na jego mocy istnieje możliwość spalania gałęzi i liści poza instalacjami i urządzeniami, jeśli nie są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania.

Oznacza to, że można spalić jedynie te pozostałości po pracach ogrodowych, które nie zaliczają się do odpadów BIO. Złamanie tego zakazu grozi mandatem 500 złotowym, co reguluje art. 145 Kodeksu wykroczeń.

Z drugiej strony nie ma zakazu spalanie gałęzi w ognisku, które zostało zorganizowane w celach rekreacyjnych. Innymi słowy, palenie ognisk nie jest działaniem nielegalnym. Jakie jednak normy należy wówczas zachować?

palenie gałęzi.jpg
canva/Juan Muyano

Jak legalnie spalić gałęzie?

Palenie gałęzi w celach rekreacyjnych jest legalne, jeśli wykonywane jest z dala od materiałów łatwopalnych, w odległości większej niż 4 metry od granicy działki sąsiedzkiej i większej niż 10 metrów od miejsca palnych płodów rolnych. Ponadto ognisko możemy rozpalać powyżej 100 metrów od granicy lasu.

Istotne jest, aby palone przez nas ognisko nie wydzielało zbyt dużej ilości dymu i nieprzyjemnego zapachu. W tym celu należy używać dobrze wysuszonych gałęzi, najlepiej bez liści. Tu jednak pojawia się kolejna kontrowersja prawna.

Zabrania się palenia gałęzi i liści na ogródkach działkowych, co reguluje art. 68 pkt 5 regulaminu Rodzinnych Ogródków Działkowych. Łamanie tego regulaminu może skutkować wypowiedzeniem dzierżawy terenu oraz nałożenie na dzierżawcę mandatu.

Alternatywy dla palenia gałęzi i liści

Jak wspomnieliśmy, palenie liści i gałęzi uznanych za odpady BIO jest nielegalne. Z tego względu powinny zostać one oddane do lokalnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się w każdej gminie.

Jeśli jednak chcecie maksymalnie wykorzystać odpady BIO, możecie stworzyć z liści kompost, a z gałęzi ściółkę lub kompost po odpowiednim ich rozdrobnieniu. 

Jak widzicie, sposobów na alternatywne metody na palenie gałęzi i liści jest wiele. Dlatego też koniecznie zapoznajcie się z nimi i pielęgnujcie swoje ogrody zgodnie z prawem.

palenie gałęzi.jpg
canva/HABY

Zobacz także: